KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu 

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin veri sorumlusu Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Lojistik”) tarafından nasıl işlendiği hakkında bilgiler içermektedir. 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Aşağıda verilerinizi işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplere yer verilmektedir:

  • Verileriniz, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 
  • Verileriniz, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması) amacıyla işlenmektedir. 
  • Verileriniz, “veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, geri bildirim/talep/şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, iş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik süreçlerin yürütülmesi ile iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 
  • Verileriniz “açık rızanızı sağlamanız durumunda” kampanya ve etkinlikleri ile size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz durumunda, iletişim izin tercihlerinize uygun olarak tanıtımların ve diğer pazarlama iletişimlerinin yapılması amacıyla işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Veriler

Borusan Lojistik, kimlik, iletişim, firma bilgisi ve geri bildirim/talep/şikayetinize ilişkin kişisel verilerinizi işlemektedir. Ayrıca internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında işlem güvenliği bilgileriniz de işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, tedarikçiler ve iş ortakları, grup şirketlerimiz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz ise otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerdir. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız sorulmaktadır.

Haklarınızı Kullanmak İçin

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için, www.borusanlojistik.com adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle taleplerinizi iletebilirsiniz.

Borusan Lojistik’in kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için www.borusanlojistik.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilir; sorularınız için [mbkvk@borusan.com] e-posta adresi üzerinden Borusan Lojistik İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.