Sürdürülebilirlik

Politikamız ve değerlerimiz doğrultusunda toplumsal sosyal sorumlulukla ilgili olarak öncelikli çocuk olmak üzere eğitim, sağlık, engelliler, çevre koruma, doğal kaynakların tüketimi ve hayvan hakları konularına odaklanmakla beraber, Borusan Grubu'nun ortak anlayışı doğrultusunda ve grup sinerjisi dahilinde kültür ve sanatı da destekliyoruz.

Borusan Grubu çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bir arada ele aldığı sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin temel taşı olarak görmektedir. Borusan Lojistik olarak bu temelde tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

Etik değerleri ile öne çıkan bir kurum olan bizler, önümüzdeki dönem stratejik planı hazırlanırken ve yatırımlarımızda sürdürülebilirlik prensiplerini benimsiyoruz.

Küresel düzeyde geçerliliği olan GRI Sürdürülebilirlik Rehberi’nin temel alınmasıyla hazırlanan ilk Borusan Sürdürülebilirlik Raporu 2009’da yayınlandı. Aralık ayında ise Birleşmiş Milletler’in New York’taki Global Compact Merkezi tarafından “Notable”, yani BM standartları açısından istisnai ölçüde başarılı ve yeterli bulundu. Borusan düzenli olarak ilerleme raporlarını yayınlamaya devam ediyor.

surdurulebilirlik

Kurumsal Sorumluluk | Sürdürülebilirlik Raporları (Holding Link)

Önceliğimiz Çevre

Tüm yatırımlarımızda enerji verimli ekipman ve altyapıları tercih ediyoruz. LED Dönüşümler, Güneş Enerjisi Sistemleri, Isı geri kazanımlı havalandırma ve yalıtım sistemleri, verimli taşıma ve kaldırma ekipmanları ile her yıl enerji tüketimimizi azaltıyoruz.

Tüm kara nakliye operasyonlarımızda yönettiğimiz Hızlı Kart sistemimiz ile 10 numara yağ kullanımına izin vermeyerek her yıl tedarikçi kaynaklı CO2 salınımının da önüne geçiyoruz. Filo araçlarımızda Euro 6 ve üzeri motor tercih ederek salınan CO2 emisyonunu önlüyor, Rota optimizasyonu ve iş birimleri bazında farkındalık programlarımız ile devamlılığını sağlıyoruz.

Proje ve ağır taşımacılık operasyonlarında kullanılan, kanat adaptörümüz ile yaklaşık 15.000 m2 alanda ağaç kesilmesini önlüyor ve enerji verimli taşımayı sağlıyoruz. Kanat adaptörü operasyonlarımız ile çevre duyarlılığımızdan taviz vermiyoruz.

2012 yılından itibaren Entegre olarak Yönettiğimiz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Karbon Emisyon Doğrulama Sistemlerimiz ile Enerji kaynaklarının doğru, verimli kullanımını ve Emisyon azaltımını sağlıyoruz.

Lojistik Sektöründe ISO 50001 ve ISO 14064 belgesine sahip olan ilk firmayız ve Sürdürülebilirlik raporumuzda da her yıl doğrulanan verilerimizi paylaşıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sadece çalışan, yalnız müşteri ve hissedarların değil, toplumun beklentilerini de dikkate almak temel değerlerimiz arasında yer alıyor.

Toplumla iş birliğimiz, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız yasalara uyum, örnek olma ve sektörü ileriye taşıma yönündeki faaliyetlerle (sektör derneklerinde aktif yer alma, sektörel zirvelerde sponsorluk vb.) kuvvetlendiriyoruz.

Borusan Holding çatısı altında, yıllardır milyonlarca denizyıldızını kurtaran, tek bir denizyıldızının hayata tutunmasının değerini fark eden ve fark ettirmek için çaba harcayan Okyanus Gönüllüleri’miz ile gurur duyuyoruz.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini toplumsal sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük yaklaşımıyla kullanmalarını sağlayarak eğitim, sağlık, çocuk, engelliler, çevre koruma, doğal kaynakların tüketimi ve hayvan hakları konularında gelecek nesillere yönelik genel bir bilinçlendirme, toplumda farkındalık yaratmak ve etkili çözümler üretmek amacı ile oluşturuldu. Platform, çevre temizliğinden sivil toplum kuruluşlarına desteğe ve ortak çalışmalara kadar birçok proje gerçekleştiriyor.

2013 yılında, aynı vizyondaki Borusan Lojistik çalışanları tarafından, şirketten bağımsız olarak kurduğumuz Okyanus Hayata Değer Gönüllülük Platformu’nda proje fikirleri geliştiriyor, fizibilite çalışmaları tamamlanan projeleri gönüllüleriyle birlikte hayata geçiriyor, maliyeti olan projeler için şirkete dayanmayan gelir modelleri oluşturularak kaynak yaratıyoruz.

Bu yolda istikrar ve büyüme göstererek, kendi gibi kalbi, ruhu genç gönüllülerin yoğun desteği ile “Okyanus Hayata Değer Gönüllülük Platformu”muz ile yılda ortalama 227 gönüllü katılımı ve 1935 gönüllülük saati ile tüm bu alanlarda yaklaşık 7 adet ana proje gerçekleştiriyoruz.

Onların içinden doğan, aynı misyonu paylaşan, hayata değen her ihtiyaçta var olmaya çalışan Borusan Lojistik Okyanus Hayata Değer Gönüllüleri olarak bizler, her zaman ‘Bir yerden başlamak gerek!’ diyoruz, bizler başladık ve yürümeye devam ediyoruz.